Scrabbleclub Littera

23 september 2007

Een gezonde geest in een gezond lichaam

"Mens sana in corpore sano", oftewel "een gezonde geest in een gezond lichaam". Dat lijkt wel de lijfspreuk te zijn van Alex Reymen. Zijn geest oefent hij door te scrabbelen en te quizzen, en zijn lichamelijke conditie houdt hij op peil door te joggen. Alex traint in functie van stratenlopen en heuse marathons. Zo ondernam hij eerder deze maand een trip naar de Franse bordeauxstreek om er deel te nemen aan een "Fun Marathon". Samen met vier jogvrienden reisde hij 935 kilometer naar het plaatsje Pauillac. Daar lag de start van de wedstrijd die verspreid over het meer dan 42 kilometer lange traject 58 wijngaarden zou aandoen. Een glooiend en vermoeiend parcours. Van de deelnemers werd verwacht dat ze zich zouden verkleden. Onderweg konden ze kaas of andere streekgerechten proeven, en uiteraard ook wijn drinken. De organisatie trok maar liefst 8000 deelnemers. Alex liet zich tijdens de wedstrijd niet verleiden tot het onnodig eten en drinken, wat leidde tot een eindtijd van 3 uur en 20 minuten en een schitterende 104de plaats.

Hieronder tref je een kiekje aan dat genomen werd voor de wedstrijd. Alex en zijn vrienden poseren in een strooien rokje. De foto toont ook een bekende Vlaming. Inderdaad, de tweede van links is Patrik Vankrunkelsven, Open VLD-senator.


Alex Reymen (uiterst rechts) klaar voor de start van de succesrijke Fun Marathon.

1 september 2007

Een terugblik op seizoen 2006-2007

Het aantal deelnemers aan de dinsdagpartijen bleef quasi constant.
 • 2004-2005: 27.2 (17.6 Litteraleden en 9.6 gastspelers)
 • 2005-2006: 26.3 (17.6 Litteraleden en 8.7 gastspelers)
 • 2006-2007: 25.7 (17.9 Litteraleden en 7.5 gastspelers)

In de voorbije 3 seizoenen kenden we dus zeer vergelijkbare aanwezigheidscijfers op de dinsdagavondpartijen. Het gemiddeld aantal aanwezige Litteraleden hield stand, maar het gemiddeld aantal aanwezige gastspelers verminderde met één eenheid.

Het kleinere aantal gastspelers wordt vooral verklaard door de transfer van Lieve Van Bulck (- 29 aanwezigheden) naar Littera. We zagen ook minder vaak de dames Maddy Dejardin (-11 x), Els Bus (-7 x) en Annette Ignoul (-6 x). Gaston Serneels en Paula Verschueren van Alfabet Putte zagen we vorig seizoen niet, terwijl ze in 2005-2006 samen nog goed waren voor 8 deelnames. Samen leidde dit tot een vermindering van 61 deelnames. Dat levert de verklaring voor de daling van de aanwezigheid uit andere clubs.

In de loop van vorig seizoen trad Leona Cornelis toe als lid, doch sinds januari van dit jaar sukkelt ze met haar gezondheid en hebben we haar niet meer gezien.

Acht leden rondden de kaap van 40 deelnames: Alex Reymen, Ronny Rutten, Hilde Machiels en Rita Van de Ven namen 40 maal deel. Willy Lintermans en Germaine Valkenborgs daagden 41 maal op. Ronny Heylen en Herman Theys misten slechts één van de 43 partijen.


interclubs en kampioenschappen.

 • In het huidige seizoen 2007 werden 10 interclubs gespeeld. Littera won er 4. Vier op tien is minder goed dan wat we in de voorbije jaren presteerden, doch als men weet dat de 6 andere overwinningen in 2007 toekwamen aan 5 verschillende clubs, dan kunnen we stellen dat Littera zich blijft onderscheiden als sterke club.
 • Speciaal was de clubzege op onze eigen interclub, een primeur.
 • Indien de clubprestaties op interclubs gesorteerd worden op behaalde plaatspunten, dan blijkt Littera in het lopende seizoen 6 maal voor te komen in de top-12. Echte uitschieters zoals in 2006 waren er niet bij.
 • De interesse van leden voor interclubs liep terug: gemiddeld 8.4 inschrijvingen per interclub (vorig seizoen 10.3, en het seizoen daarvoor 12.4, dus toch een duidelijk dalende lijn).
 • Littera won het clubkampioenschap 2006 en staat op kop in de clubcompetitie 2007.
 • Ook de clubbeker was in 2006 voor Littera.
 • Zeven leden slaagden erin om in de top 10 van een interclubuitslag te eindigen (vorig seizoen 10).
 • Drie verschillende leden behaalden in totaal 7 maal een top-3 plaats op een interclub. Op 12 interclubs zijn er in totaal 36 podiumplaatsen, dus bijna 20% van die gegeerde plaatsen waren voor Litteranen.
 • Littera telt 12 leden in de A-categorieën van de ranking. Acht onder hen staan in de top 50. De drie hoogst geklasseerden staan allen in de top 10.
 • Voor het eerst hebben we ook de vrouwenkampioene in onze rangen. Tonny Dassen presteerde dit.

 •