Scrabbleclub Littera

8 oktober 2011

De vakantiecompetitie: een nieuw concept

In de maanden juli en augustus wordt er in Tessenderlo naar jaarlijkse gewoonte gewoon doorgescrabbeld, weliswaar in een wat afwijkend competitiesysteem. In 2011 probeerden we iets totaal nieuws. De negen vakantieweken werden opgedeeld in drie periodes van drie weken. De spelers werden bij lottrekking opgedeeld in verschillende groepen en kregen als opdracht mee om in een tijdsbestek van drie weken beter te doen dan hun groepsgenoten. Na drie weken werden de sterkere spelers opgedeeld in nieuwe groepen. De "afvallers" kwamen terecht in een B-poule. Alweer kreeg ieder de opdracht om in de drie volgende weken beter te scrabbelen dan de andere spelers uit dezelfde groep. Na zes weken kwamen nog vier spelers in aanmerking voor de eindoverwinning: Frans Symons, Stefaan Roels, Ronny Rutten en Gerda Van Mierlo. Zij mochten in de laatste drie augustusweken laten blijken wie de eindoverwinning verdiende. Het was Frans Symons die het haalde. Luc Moelants was de beste in de B-poule, en Cris Clonen die in de voorrondes de pech had dat hij ondergebracht was in sterke groepen, kon zich niet zonder enige moeite de overwinning in de C-poule toeëigenen.

v.l.n.r. Luc Moelants, Frans Symons en Cris Clonen

7 oktober 2011

Littera-kampioenen 2010-2011

Seizoen 2011-2012 is al enkele weken bezig. Hoog tijd dus om de belangrijkste woordwapenfeiten van het voorbije seizoen even op een rijtje te zetten. Hieronder fietsen we tegen een gezapig tempo door een 43-weken-tellende leerrijke periode.

Het seizoen 2010-2011 startte met de scrabble METENDE. In de zesde beurt lukt Danny Beyens de eerste solo van het seizoen : KAAIDE. De eindscore van 1147 punten mocht gezien worden. Ronny Rutten nam de leiding in de de A-categorie, en hij behield die positie tot op het einde van het seizoen.

In de tweede partij schreef Danny Beyens de eerste soloscrabble achter zijn naam, nl. BROODARM. Eén week later slaagde Herman Theys er als eerste in om meer dan één solo in één partij te maken: nl. SJERP en OBAT. In de vierde partij lukte Rita Van de Ven een prachtige solo & scrabble. Zij pikt drie zwevende letters op en maakt de 10-letterige scrabble STEENKOLEN.

Gastspeler Guy Mangelschots puurde in de twintigste beurt van de vijfde partij het grootste aantal punten uit een trekking met twee blanco's. Zijn mooie vondst: DRACHMEN. Het belangrijkste feit in partij zes was de soloscrabble OORGATEN van Frans Symons. De 14 blanco blokjes die in de zevende wedstrijd werden getrokken, konden niet echt bijdragen tot een mooie wedstrijd. Een week later bereikte Frans Symons in de tussenstand van de Littera-competitie een recordvoorsprong van 4,41 RP op Stefaan Roels.

In de negende wedstrijd werd de openingszet OXIDE drie beurten later verlengd tot SUBOXIDE. Rita Van de Ven zorgde voor haar tweede knappe wapenfeit van het seizoen: in beurt zes maakte zij een soloscrabble, nl. TIJDSLOT. In partij tien konden twee scrabbles, en de afsluitende woorden RACY en CRUX niet verhinderen dat een eindscore van slechts 854 punten werd bereikt. Germaine Valkenborgs nam in de reeks B+ de leiding van Rita Van de Ven over. Bij de gastspelers sprong Gerda Van Mierlo over Luc Moelants, en die positie stond ze nadien niet meer af.

Na afloop van de elfde partij wees de computer er ons op dat de openingszet VETJE in drie verschillende beurten met succes had kunnen verlengd worden tot PROVETJES, ELEVETJES en GRAVETJES. Drie solomogelijkheden bleven onbenut. In wedstrijd 12 werden slechts drie blanco blokjes opgediept. Toch zorgden zes scrabbles voor een mooie eindscore van 1067 punten. Eén week later volgde een nieuw laagterecord in het lopende seizoen, nl. een max van slechts 838 punten. Marc Voet verdrong toen Germaine Valkenborgs van de leiderspositie in de reeks B+.

Frans Symons produceerde als eerste een tweede soloscrabble van het seizoen, nl. TENZONES. In diezelfde wedstrijd deed de computer gespreid over 5 beurten 117 punten beter dan de spelers. In partij 15 lukte Alex Reymen met DIVERSIE een soloscrabble. De X-scrabble EXARCHJE leverde 118 punten op. Dat de knappe scrabble OLIGARCH mocht verlengd worden tot het vrouwelijke OLIGARCHE bleek na afloop van partij 16. De computer vond daardoor 35 extra punten.

Wedstrijd 17 kreeg met SMYRNA een fraaie openingszet. Nadien leende die Y zich nog tot het vormen van het puntenrijke LARYNXJE, maar niemand maakte daar gebruik van. In de eerste beurt van partij 18 legde niemand de scrabble TEERHOK. In totaal zou de computer ons achtmaal te sterk af zijn. JANDOMME een seizoensrecord!

In de laatste beurt van de 19e wedstrijd tilde de scrabble PRINTEND de max nog naar 823 punten, een seizoenslaagterecord dat niet meer zou "verbeterd" worden. De eerste negenklapper van het seizoen werd gevormd in de twintigste beurt van de twintigste partij. Het was er één om van te smullen: CATERING bracht 176 punten op.

In de helft van het seizoen liet Stefaan Roels met TARWEUIL een soloscrabble optekenen. Een week later kwam Nestor Boden na een lange afwezigheid terug opdagen. Hij miste nadien slechts twee van de twintig partijen die nog volgden. In de 24e partij lieten de deelnemers 155 punten liggen. Nu ja, ... MONGOSJE, BASECOKE en KRANSRIB maken niet bepaald deel uit van onze actieve taal. Uitgedrukt in punten zou de computer ons in deze partij het meest "overmeesteren".

In partij 25 ging Rita Van de Ven na een hele reeks haasje-overs met Marc Voet definitief
naar de leiding in de reeks B+. Een week later nam Nestor Boden in de B-categorie de leiding over van Alex Bartholomeus. Met KOMFOREN lukte ook Gerda Van Mierlo erin om een soloscrabble te vormen. Stefaan Roels had week na week zijn achterstand op Frans Symons weggewerkt, en nam de leiding over.

In de dertigste partij schreef Danny Beyens drie solo's op zijn actief. De computer maakte een opmerkelijke scrabble: het ding verlengde SOMMEN tot het 13-letterige AANNEEMSOMMEN. Eén partij later lukte Stefaan Roels een negenklapper-soloscrabble met GONJEZAK. Mede daardoor werden na 21 beurten 1152 punten verzameld. De hoge score uit de eerste partij werd verbeterd.

In partij 32 vervoegde ook Cris Clonen het kliekje soloscrabbelaars. Na zijn WOUDOSJE soleerde hij ook nog met KNIJN. Cris profileerde zich als faunakenner. In wedstrijd 33 dreven zeven scrabbles de max naar een nieuw record: 1187 punten. De negenklapper BEHEKSTE deed met 185 punten een flinke duit in het zakje.

In de 34e partij werd met scherp geschoten: acht scrabbles, waaronder een tweede soloscrabble voor Gerda Van Mierlo (SLAGRAND), leidden tot lage percentages en een hoge max van 1152 punten. De negenklapper ZEEGROEN bracht 194 punten op: de recordscore 2010-2011! Met nog tien partijen te spelen, sprong Frans Symons terug over Stefaan Roels. Het verschil tussen beiden bedroeg op dat moment slechts 0,02 RP.

Drie weken later moest Nestor Boden na 10 weken de leiding in de B-reeks terug afstaan aan Alex Bartholomeus. Deze laatste hield stand tot het einde van het seizoen. een opmerkelijk begin en einde in de 38e partij. We startten met SCENE en eindigden 18 beurten later met BEDSCENE.

In partij 39 verlengde Nestor Boden de openingszet BUKTEN tot OVERBUKTEN. Zijn solo was goed voor 30 meerpunten, een record voor seizoen 2010-2011. Twee weken later leerden we dat OPDIRKEN en DIRKEN (kakken) niet bepaald verwante woorden zijn.
Dat kan wel gezegd worden van DIRKEN en MIEGEN (urineren). PINUPS en BUNNYS werden opgevoerd, maar het was echter Rita Van de Ven die alweer (na haar STEENKOLEN van 37 partijen geleden) voor een opvallende actie zorgde. Ze maakte gebruik van het tweeletterwoord EG om met de zeven getrokken letters DELEGATIE te vormen. Dat woord was goed voor haar tweede soloscrabble van het seizoen, de enige negenletterige soloscrabble overigens. De computer vond 142 punten meer door uit te halen met extra scrabbles als MODELWAS, WALVOETEN en ZOENGAVE. Zucht...!

In partij 42 zag menig speler dat het tweeletterwoord ER zich leende tot het vormen van de X-scrabble BAXTERTJEWegens omstandigheden daagden maar 10 spelers op in de laatste wedstrijd van het seizoen. Ze speelden een sterke partij, want de computer vond maar 13 puntjes meer. In de tweede beurt slaagde Gerda Van Mierlo erin om haar derde soloscrabble te vormen. Ze kreeg 75 punten voor GEVLEKTS, hetgeen tot ieders verrassing een meerwaarde van 75 punten inhield, aangezien alle andere spelers een nulscore opliepen. Ook Hilde Machiels pakte uit met een soloscrabble: WUFTHEID. Met VEIEN werd een vruchtbaar seizoen afgesloten.

Het seizoen zat erop, en de kampioenen werden voor de lens gebracht. Frans Symons won in de hoogste categorie, en kan zich dus Littera's sterkste noemen, een status die hij in het nieuwe seizoen zal moeten verdedigen.   

v.l.n.r. Ronny Rutten (kampioen A), Frans Symons (kampioen A+),
Rita Van de Ven (kampioen B+) en Alex Bartholomeus (kampioen B)