Scrabbleclub Littera

27 februari 2010

Clubfeestje editie 2010

In 2009 werd Littera Tessenderlo clubkampioen in de hoogste afdeling. Op zaterdag 27 februari werd dat gevierd. Twee scrabblepartijen met tussenin een driegangenmenu, dat stond op het programma. Rita Van de Ven bediende het bord, en Hilde Machiels verzorgde de spelleiding. De anderen keken ernaar en zagen dat het goed was.


In de tweede beurt van de voormiddagpartij kon met PRENTEN de eerste scrabble gevormd worden. Dat de kampioenenclub nog niet tegen de computer opgewassen is, mocht blijken in de derde beurt. De "mensen" kwamen met de vierklapper TATERDE niet verder dan 44 punten, terwijl het "elektronische brein" uitpakte met de scrabbles EDETAAT en TELEDATA. De eerste solo van de dag kwam op naam van Ronny Heylen. Zijn BAHOE werd niet op "ahoe", maar wel op "bravo" onthaald. De meest cruciale beurten dienden zich aan op het einde van de eerste wedstrijdhelft: wie in de negende beurt de scrabble BEMORSEN links liet liggen, kon de schade beperken met MORENES of SLOMEREN. Onmiddellijk nadien bracht DOODSER de tussenstand op 503 punten.

Na de pauze bleven de scrabbles achterwege, de solo's echter niet. Viermaal mocht geapplaudiseerd worden. Eerst voor Marc Voet (WEPJE), nadien voor Ronny Rutten (RUFT) en Marleen Duts (NIJDIGE). In de slotbeurt verraste Germaine Valkenborgs alle andere deelnemers met SURVEY.

EDETAAT = antistollingsmiddel gebruikt bij behandeling van aderverkalking
TELEDATA = gegevens van internetproviders over het internetverkeer van hun klanten
BAHOE = veldmaat op Java (circa 71 are)
WEP = werk-ervarings-plaats
RUFT = wind, scheet
SURVEY = periodiek onderzoek

Frans Symons (928 op 994 pt.) werd winnaar van de eerste partij. Ronny Heylen scoorde meer beurtmaxen, maar miste een scrabble waardoor hij 35 punten achter Frans op een tweede plaats eindigde. Mia Smolders (869 pt.) legde beslag op de derde plaats.


Omstreeks kwart voor één staken de deelnemers hun benen onder een andere tafel. Een witloofsoepje, kippenfilet met groeten en kroketten, en een afsluitend ijsje met chocolade vertroetelden de kleine kegelvormige verhevenheden op het slijmvlies van onze tongen (ook smaakpapillen genoemd).


Klokslag half drie startte de namiddagpartij. De lettertrekkingen lieten aanvankelijk geen grootse daden toe. In de eerste tien beurten werden geen scrabbles genoteerd. Ronny Heylen lukte de solo CIVET, en had aan de pauze geen enkel puntje laten liggen. Frans Symons bleef slechts vier punten achter Ronny en verdedigde dus met succes de 35-puntenvoorsprong die hij in de eerste wedstrijd bijeengespeeld had.


Na de pauze begon trekster Hilde uit een ander vaatje te tappen. In tien beurten speelde de deelnemers zevenmaal alle letters weg, waardoor het maximum nog werd opgetrokken van een schamele 348 punten naar een eerder uitzonderlijke 1100 punten. In de elfde beurt, meteen nadat men drankjes had laten aanrukken nota bene, koos een trio voor de scrabble DROOGZET. Ronny Heylen had met OPGEZOOD een andere geldigde scrabble gevonden, waardoor hij 47 punten won op Frans Symons die geen scrabble had gevonden. In de dertiende beurt soleerde Frans met SAMENDUW (107 pt.) en verwierf zo minstens dertig meerpunten op de anderen. Hij was opnieuw de leider in de totaalstand. Toen Nestor Boden en Ronny Heylen in de vijftiende beurt met WINDARME turbulentie in de tussenstand veroorzaakten, leek niets of niemand Ronny nog van een overwinning te kunnen houden. De scrabbles die nog volgden (INWEKEN, AFSTREEK, FLANEREN en SNIJDEN) waren iets te makkelijk om nog voor afscheiding te zorgen. De plakker BEUGER betekende een mooi en waardig slot van de tweede partij. Ronny Heylen (1051 op 1100 pt.) won voor Frans Symons (971 pt.) en Alex Reymen (916 pt.).

CIVET = groep van dieren waartoe de civetkat behoort
BEUGER = visser met de beug, beugvisser


Optelling van de uitslagen van beide partijen leverden volgende top drie bij de mannen en de vrouwen:

1. Ronny Heylen - 1944 pt.
2. Frans Symons - 1899 pt.
3. Alex Reymen - 1719 pt.

1. Mia Smolders - 1727 pt.
2. Marleen Duts - 1548 pt.
3. Germaine Valkenborgs - 1498 pt.

Ronny en Mia kregen een wisseltrofee en mochten poseren voor de foto...


Winnaars van het kampioenenfeestje