Scrabbleclub Littera

2 september 2009

Seizoen 2008-2009
Verslag van de dinsdagpartijen

In september 2007 startten we het seizoen 2007-2008 met YAMS. Ongeveer een jaar later scheelde het niet veel, of we zouden met hetzelfde woord seizoen 2008-2009 op de rails gezet hebben. Het was uiteindelijk MAYO dat op het bord kwam. Geen solo’s in het eerste spel, wel vijf scrabbles, en…zes gemiste hogere zetten waarin we in totaal maar liefst 64 punten lieten liggen. Het was van in den beginne duidelijk dat we nog veel konden bijleren in de 43 partijen die zouden volgen.

In 44 officiële partijen werden 44920 punten gescoord in 878 beurten. Dit geeft een beurtgemiddelde van 51.16 punten. Rita Van de Ven, Herman Theys en Hilde Machiels misten geen enkele partij. Gastspeelster Gerda Van Mierlo moest op 6 januari 2009 voor het eerst sinds 8 februari 2005 een partij aan zich voorbij laten gaan. Op Driekoningen 2009 had het winterse weer immers Vlaanderen in een stevige greep. Gastspeler Guy Mangelschots en dertien Litteranen trotseerden potentiële gevaren en baanden zich een gladde weg naar het stalletje op de Sportlaan in Tessenderlo. Niet drie maar wel veertien koningen waren present!


Gemiddeld kwamen er in seizoen 2008-2009 iets minder spelers per avond opdagen, namelijk 23.4 spelers tegenover 24.4 vorig jaar. Het aantal gastspelers liep feller achteruit dan de stijging van het aantal aanwezige Litteranen, waardoor in totaliteit wekelijks gemiddeld één kop minder geteld werd dan in het seizoen 2007-2008.

Enkele feiten en cijfers over de partijen dan. Het wedstrijdgemiddelde van 1021 punten is eerder hoog te noemen, maar wijkt niet significant af van de cijfers van voorgaande seizoenen. In de 25e partij was het blijkbaar voor de deelnemers makkelijk om hoge scores te behalen. Er werden toen vier scrabbles op het bord gelegd die niet al te moeilijk waren. Eenentwintig van de 23 deelnemers vonden minstens drie van de vier mogelijke scrabbles. Gezamenlijk maakten ze slechts 11 nullen. Dit alles resulteerde in de hoogste gemiddelde seizoensscore van 85.94%. In de 8ste partij echter kwamen de deelnemers gemiddeld niet verder dan 64.77%. Hoe is dat te verklaren? Het waren vooral de soloscrabble van Ronny Heylen (GANNEFTE, 56 meerpunten) en de solo van Herman Theys (de negenklapper KNOLRABI, 89 meerpunten) die de percentages de dieperik injoegen. Ronny Heylen won overtuigend met 82.58%, verder bleef alleen Ronny Rutten boven de 75%. Maar liefst 8 van de 21 deelnemers behaalden minder dan 60%. Voor het vijfde jaar op rij werd gebruik gemaakt van de “ranking-techniek” om de verschillen die bestaan tussen verschillende wedstrijden voor een groot stuk weg te cijferen.

Toen we een jaar geleden de tien hoogste percentages, behaald in het seizoen 2007-2008, op een rijtje zetten, viel het meteen op dat de naam “Ronny Heylen” tienmaal voorkwam. In het seizoen 2008-2009 kon hij die prestatie niet overdoen. In de top tien staan zes verschillende namen. Frans Symons lukte erin om met 97.67% het beste percentage te behalen.

De winnaar van de A+-reeks was al lang voor het seizoenseinde gekend. Ronny Heylen won andermaal deze reeks. Zijn overwicht was wel heel duidelijk. Met 97.27 RP deed hij maar liefst 4.25 RP beter dan de vice-kampioen, nl. Stefaan Roels. Frans Symons eindigde met 92.37 RP niet zo ver achter Stefaan.

In de A-reeks was de competitie veel spannender. Na de 8e partij nam Alex Reymen de leiding over van Cris Clonen. In partij 13 kwam Cris weer op het voorplan. Van de 17e tot en met de 20e partij was het weer Alex die de leiding had. Dan weer twee partijen lang Cris op kop. Vervolgens weer vier partijen Alex. Nadat Cris op 3 maart gedurende een week de A-reeks had aangevoerd, leek Alex definitief het heft in handen genomen te hebben, tot hij op 14 april van de koppositie werd gestoten door ….Willy Lintermans. De week nadien nam Alex de scepter weer ter hand, maar hij kreeg Willy en Cris niet echt uit zijn zog. Op 12 mei, na de 37e partij, kwam Cris terug aan de leiding en hij hield stand tot op het eind van de competitie. Zijn voorsprong op Alex bedroeg slechts 0.08 RP.

In de B-reeks vielen de lakens ook al vrij snel in een definitieve plooi. Vanaf de vierde partij kwam Mia Smolders aan de leiding en ze stond die niet meer af. Ze bleef steeds in de buurt van 82 RP. Marleen Duts echter had haar ups en downs. Na een goede reeks resultaten in januari/februari verkleinde Marleen de achterstand op Mia tot op 1.13 RP. Nadien moest ze de rol echter weer lossen. In de maand mei diepte Mia haar voorsprong uit tot 3.5 RP en dat bleef zo tot op het eind van de competitie. Ze won met 82.80 RP de B-trofee.

Aangezien geen drie leden aantraden in de C-competitie kon in deze reeks niemand tot kampioen gekroond worden.

Bij de gastspelers was het alweer Gerda Van Mierlo (92.30 RP) die kampioene werd. Haar naaste concurrente, Erna Darcis, verzamelde een eindscore van 88.13 RP. Met de door haar behaalde score zou Gerda als Litterane de A-reeks gewonnen hebben, en vlak na Frans Symons het vierde beste resultaat van alle deelnemers hebben behaald. Het was Erna Darcis die de grootste vooruitgang lukte. Zij vergaarde 3.20 RP meer dan in het seizoen 2007-2008.

Bij de Littera-leden zagen 7 spelers hun RP- score stijgen en 14 spelers hun score dalen ten opzichte van vorig jaar. Het is wel zeer opvallend dat de klimmers vooral in de kop van de A-reeks terug te vinden zijn. Ronny Rutten deed het net iets beter dan Alex Reymen, en hij mocht de eraan verbonden attentie in ontvangst nemen uit handen van zijn lieve echtgenote.

In de wedstrijden werden gemiddeld 4.59 scrabbles gemaakt. Tweemaal deed zich de zeldzame situatie voor dat er slechts 1 scrabble mogelijk was. Anderzijds tellen we twee partijen waarin acht scrabbles gevonden werden. Slechts vier negenklappers zorgden soms voor verrassende wendingen. Dat ook met de moeilijke letters X, Y en Q kan gescrabbeld worden, mag blijken uit volgend rijtje: VERTEXEN, DAISYTJE, JOCKEYS, FREQUENT, TOQUEREN, AQUATINT en ELOQUENTS. Deze 4 Q-scrabbles werden alle genoteerd in de partijen 31 tot en met 39. Zeer opvallend.

In het scrabbleklassement was Ronny Heylen de sterkste. Hij deed met 80.56% bijna 3% beter dan de tweede, nl. Frans Symons (77.61%). Cris Clonen (71.34%), Stefaan Roels (70.93%), Alex Reymen (68.85%), Herman Theys (68.81%) en Willy Lintermans (67.02%) bleven het dichtst in de buurt van de scrabblecracks Ronny Heylen en Frans. Geen enkele andere Litteraan overtrof de 62%. Noteren we ook de bijzonder goede score (74.49%) van Et*ceterane Gerda Van Mierlo .


De computer kon met de getrokken letters slechts 26 !! extra scrabbles vormen, wat ons een rendement oplevert van slechts 88.60% (202 op 228). Een score die veel slechter is dan vorig jaar. Op vier seizoenen zakte het scrabblerendement systematisch van 94.4% naar 88.6%. Een onverklaarbare tendens! Hieronder vindt men het overzicht van de gemiste scrabbles:

BETONPAD
DOORZWIK
WEERDAM
BERCEAUS
DOUBLANT + HOUTLAND
NEUSROT + NOTEURS + ROTNEUS
KNIEBOOG
GASTLID
RENIJZER
OXAZINEN
BONANKJE
PESTWALM
WERKMANDEN
ASOGEZIN
KNOESELE
ZEIKNEUS
INDENTS
SAMENRUK
WEIFAUNA
WIDOEITJE
SCHEIDAM
WEEFSPOEL
HEERMOES
MANSWEGE
NEWCOMER

De computer vond per wedstrijd gemiddeld 41.89 extra punten. In de 25e en 26e partij miste het deelnemersveld slechts drie, respectievelijk twee punten. Aan het andere uiterste moesten we het duidelijkst onderdoen voor de PC in partijen 30 en 31. Toen lieten we respectievelijk 157 en 150 punten liggen. Gemiddeld versloeg de computer ons toch nog 3.57 keer per wedstrijd.

Ronny Heylen won met ruime voorsprong het soloklassement: 16 solo’s op 34 partijen (= 0.47 per partij). Een kleine berekening leert ons dat Ronny net als in het seizoen ervoor bijna 30% van de solo’s die door Litteraleden werden gemaakt op zijn actief mag schrijven. Het feit dat hij evenveel solo’s maakt dan de nummers 2, 3, 4 en 5 van het algemene klassement tezamen, mag aangeven hoe groot zijn meesterschap is.

We noteerden slechts 9 soloscrabbles (7 van Litteranen, 2 van gastspelers) in het seizoen 2008-2009. Ronny Heylen fabriceerde 4 stuks en vond dus meer soloscrabbles dan de andere Litteranen samen. Al in de derde partij lukte hij zijn eerste soloscrabble, nl. DESOLATE. Nog voor een ander iemand een soloscrabble maakte, pakte hij in de achtste partij uit met zijn tweede exemplaar, nl. GANNEFTE. Dan was het even windstil, maar in de 38 partij haalde Ronny zijn KRUISMES boven. In de voorlaatste partij, raar maar waar, klopte hij in de tweede beurt de ganse bende opnieuw met DESOLATE. Hij had hiervoor de letter “L” nodig van de openingszet KLUNS, een etiket dat we zeker niet op zijn overhemd mogen kleven. Ronny zorgde zo alweer voor een primeur die in de clubarchieven zal worden opgeslagen.