Scrabbleclub Littera

5 oktober 2008

Een terugblik op seizoen 2007-2008

Er werd een punt gezet achter het seizoen 2007-2008. Laat ons nog een laatste maal terugblikken op de resultaten en de tendenzen. We brengen ook de meest markante feiten, prestaties en woorden in herinnering.

Op 4 september startten we het seizoen met YAMS. De ‘Y’ was dus de eerste letter die op het bord kwam, een opmerkelijk feit. Reeds in de vierde beurt viel de eerste solo. Het was gastspeelster Erna Darcis die met SCHURG beter deed dan alle andere deelnemers. Twee beurten later volgde de eerste solo van Littera-makelij, nl. de IJSZAK van Herman Theys. In die beurt scoorde de computer drie punten meer met BIJZAK. Het zou niet bij deze ene verbetering van de max blijven. Gespreid over 43 partijen zou het Score-scrabbleprogramma in totaal 127 keer een hogere zet aankondigen. We zagen zo 1569 punten aan onze neus voorbijgaan. Herman Theys was de auteur van de eerste soloscrabble van het seizoen. Het was wachten tot de veertiende beurt van de tweede partij. Toen verraste hij de andere deelnemers met MEIROZEN, zijnde kleine in mei bloeiende rozen.

Tijdens het voorbije seizoen werden in 43 officiële partijen 42683 punten gescoord in 857 beurten. Dit geeft een beurtgemiddelde van 49.81 punten. Rita Van de Ven miste geen enkele partij, iets wat ook gezegd kan worden van de gastspelers Gerda Van Mierlo en Erna Darcis. Gemiddeld kwamen er dit jaar iets minder spelers per avond opdagen, namelijk 24.4 spelers tegenover 25.4 vorig jaar. Dit verschil komt quasi volledig op het conto van Littera. Het gemiddeld aantal aanwezige gastspelers wijzigde ten opzichte van seizoen 2006-2007 bijna niet. In de 25ste partij daagden 30 spelers op. De 41ste partij werd betwist door slechts 19 deelnemers.


Enkele feiten en cijfers over de partijen dan. Het wedstrijdgemiddelde van 993 punten is zeer vergelijkbaar met de cijfers van de voorgaande drie seizoenen. De hoogste en laagste gemiddelde scores verschilden meer dan 25%, hetgeen eerder veel is. De ene partij is nu eenmaal de andere niet. In de 18de partij was het blijkbaar voor de deelnemers makkelijk om hoge scores te behalen. Er werden toen vier scrabbles op het bord gelegd die niet al te moeilijk waren. Achttien van de 22 deelnemers vonden minstens drie van de vier mogelijke scrabbles. Gezamenlijk maakten ze slechts 15 nullen. Dit alles resulteerde in de hoogste gemiddelde seizoensscore van 85.91%. In de 32ste partij daarentegen kwamen de deelnemers niet verder dan het bijzonder lage 60.71%. Hoe is dat te verklaren? Het waren vooral de moeilijke scrabbles die de percentages de dieperik injoegen. Slechts zes van de 24 deelnemers lukten erin om minstens drie van de vijf scrabbles te vinden. Maar liefst 14 deelnemers vonden hetzij geen enkele, hetzij slechts één van de vijf scrabbles. Nou ja, BURNOUTS, AANSPUGE, MESONTJE, FNIESDEN en WASDOEK zijn nu inderdaad niet de meest voor de hand liggende woorden. Erna Darcis won deze aartsmoeilijke wedstrijd met 86.70% van de punten. Maar liefst 10 deelnemers haalden minder dan 60%.

Als we de tien hoogste percentages, behaald in het seizoen 2007-2008, op een rijtje zetten dan valt meteen op dat de naam “Ronny Heylen” wel zeer nadrukkelijk aanwezig is. De datum 25 september 2007 zal de geschiedenis ingaan als de dag waarop iemand er voor het eerst in lukte om een partij die kadert in de Littera-competie af te sluiten met 100% van de punten. Aan die wedstrijd namen 27 spelers deel, waaronder kleppers als Frans Symons, Stefaan Roels en Jan Cornet. Alleen de computer slaagde erin om met WELWIJS nog 8 punten meer te scoren dan dan Ronny Heylen.

De winnaar van de A+-reeks was reeds lang voor het seizoenseinde gekend. Ronny Heylen won andermaal deze reeks. Zijn suprematie was wel heel duidelijk. Met 98.11 RP deed hij 0.61 RP beter dan in het seizoen 2006-2007. Het verschil met de tweede bedroeg maar liefst 4.53 RP tegenover 3.91 RP in 2006-2007. Ronny Heylen won 24 van de 39 wedstrijden waaraan hij deelnam. Fenomenaal. Het was Frans Symons die met een eindscore van 93.58 RP het dichtst in Ronny’s buurt kon blijven. Net als vorig jaar was ook nu het verschil tussen de nummers twee en drie niet zo groot. Stefaan Roels bewerkstelligde een eindscore van 92.93 RP. Ronny, Stefaan en Frans zijn ook volgend seizoen de enigen die uitkomen in de A+-categorie.

Aan Ronny's meesterschap in de Littera-
competitie valt (voorlopig?) niet te tornen.

In de A-reeks waren er heel wat kandidaat-winnaars. In de eerste competitiehelft waren het Cris Clonen en Herman Theys die haasje over speelden aan de leiding van de A-reeks. Nadien leek Cris op weg naar de A-titel. Willy Lintermans speelde echter in de laatste 10 weken beresterk. Na de 38e partij kwam hij op gelijke hoogte met Cris. Een week later ging hij naar de leiding en stond die niet meer af. Een deel van zijn succes is te verklaren door zijn lage nulscore. Cris Clonen werd tweede op 0.40 RP, en nogmaals 0.40 RP verder eindigde Alex Reymen op een derde plaats. Mia Smolders kwam 0.07 RP te kort om volgend seizoen te mogen uitkomen in de A-reeks. Alle anderen zullen in seizoen 2008-2009 opnieuw aantreden in de A-reeks.

Ook de strijd in de B-reeks was behoorlijk spannend. Rita Van de Ven had een stijging van 2.40 RP nodig om Lieve Van Bulck achter zich te houden. Na de 10e partij leidde Lieve met 1.8 RP voorsprong op Rita. Na de 20e partij leidde Lieve nog maar was het verschil herleid naar 0.17 RP. Na 30 partijen was Lieve weer uitgelopen tot 0.96 RP. De kentering kwam in partij 33, toen Rita 4de werd en Lieve voorlaatste. De voorsprong van Lieve verkleinde tot 0.30 RP. Na de 36e partij kwam Rita aan de leiding. Na de 37e partij leidde Lieve terug (0.02 RP voorsprong). Pas in de 40e partij kwam Rita definitief aan kop. Beide dames mogen volgend seizoen uitkomen in de A-reeks.


In de C-competitie verwezenlijkte Alex Bartholomeus een vooruitgang van 2.16 RP waardoor hij verdiend de C-trofee binnenhaalde. Zijn enige concurrent Aloïs Neujens verbeterde zijn score van 2006-2007 met 0.86 RP. Alex’ eindscore van 75.12 RP is goed voor promotie naar de B-reeks.


Bij de gastspelers was het alweer Gerda Van Mierlo (89.80 RP) die kampioene werd. Ze hield Luc Moelants van Alfabet Putte 0.58 RP achter zich. Het was Guy Mangelschots van Munster Bilzen die de grootste vooruitgang lukte. Hij vergaarde 1.96 RP meer dan in het seizoen 2006-2007.

Bij de Littera-leden zagen 13 spelers hun RP- score stijgen en 8 spelers hun score dalen ten opzichte van vorig jaar. Het is wel zeer opvallend dat iedere B- en C-speler (8 koppen) beter doet dan een seizoen geleden.

In de wedstrijden werden gemiddeld 4.42 scrabbles gemaakt. In partij 27 deed zich de zeldzame situatie voor dat er slechts 1 scrabble mogelijk was. Anderzijds tellen we twee partijen waarin acht scrabbles gevonden werden. Acht negenklappers zorgden soms voor verrassende wendingen. De eerste partij werd afgesloten met de scrabble QUINETJE, een Q-woord dus, en dat is eerder uitzonderlijk. In de 42 partijen die volgden zou de Q alleen nog bij EXEQUIEN en BRELOQUE deel uitmaken van een scrabble. De letter Y die zich in principe beter leent tot het vormen van een scrabble werd een gans seizoen lang geen enkele keer betrokken bij de vorming van een scrabble. De letter X slechts één keer, nl. bij …inderdaad EXEQUIEN.

In het scrabbleklassement was Ronny Heylen duidelijk de sterkste. Hij deed met 81.14% beduidend beter dan de tweede, nl. Frans Symons (76.52%). Net zoals in de voorbije twee seizoenen eindigde Stefaan Roels derde in dit klassement. Dit keer met een score van 70.30%. Cris Clonen en Herman Theys komen met hun score van 63.49% het dichtst in de buurt van de A+-spelers.


De computer kon met de getrokken letters slechts 15 !! extra scrabbles vormen, wat ons een rendement oplevert van maar liefst 92.80% (193 op 208). Een score die net iets slechter is dan vorig jaar. Hieronder vindt men een overzicht van de gemiste scrabbles.

TUDERMAN = arbeider die koperen kabels met rubber bekleedt
SEXTIELEN = stand van twee hemellichamen die 60° van elkaar verwijderd zijn
IJZERKIT = mengsel van ijzervijlsel, salmiak, zwavel en water
MUNDAAN = wereldlijk, werelds
SURCOUP = (kaartspel) overtroeving
OOGKNAPS = knap voor het oog
PLANLOOS = zonder enig plan (handelend)
BUDOKAS = beoefenaars van budo
SMELTNET = net om smelt te vissen
COENOCARP = (van vruchtbeginsels) waarvan de vruchtbladen vergroeid zijn
SLUMPJE = (financiën) plotselinge daling der koersen
VERTRENS = (pruikenmakerij) anders, opnieuw trenzen (=vlechten)
FASELEER = (natuurkunde, chemie) leer van de fasen
PERACUTE = peracuut, (als versterking van) acuut
JORDANON = (biologie) ben. voor een kleine of elementaire soort

De sterkte van het deelnemersveld kan ook nog op een andere manier worden geëvalueerd, namelijk door even een blik te werpen op de gemiste beurten. Zo zien we dat de computer per wedstrijd gemiddeld slechts 36.49 extra punten vond. In de 32e partij miste het deelnemersveld slechts één puntje. Aan het andere uiterste moesten we het duidelijkst onderdoen voor de PC in partij 28. In totaal lieten we in die partij 145 punten liggen. Twee extra scrabbles zijn daarvan de grootste verklaring. Gemiddeld versloeg de computer ons toch nog 2.95 keer per wedstrijd, met gemiddeld 12.35 punten per keer.

Net zoals vorig jaar werden ook dit seizoen meer dan 2 solo’s per wedstrijd gemaakt. Het overwicht van Ronny Heylen was ook in dit klassement overduidelijk. Met 21 solo’s in 39 partijen (0.54) was hij minder oppermachtig dan in 2006-2007 (score 0.74), doch hij bleef nog ver voor Frans Symons en Herman Theys die beiden een solescore van 0.26 behaalden.

Maar liefst 16 soloscrabbles in het seizoen 2007-2008, tegenover 9 in seizoen 2006-2007. Zeven verschillende Litteranen vonden er 11. Vijf verschillende gastspelers lukten er samen 5. Achtereenvolgens passeerden de revue:
- MEIROZEN (Herman Theys),
- WEIBOTER (Ronny Rutten),
- MONOSKIE (Stefaan Roels),
- KASSIAN (Ronny Heylen),
- FACONNES (Herman Vanackere),
- ECLOGEN (Guy Mangelschots),
- PREEGDEN (Ronny Heylen),
- RIJNBOOT (Frans Symons),
- KAUGEKJE (Omer Van Hoecke),
- BRELOQUE (Gerda Van Mierlo),
- ANNATEN (Willy Lintermans),
- DOKHAVEN (Anne Daniels),
- LOSCEDEL (Ronny Heylen),
- UITHADDEN (Hilde Machiels),
- DOEKJES (Nestor Boden),
- BEMERTJE (Herman Theys)

Ook het soloscrabbleklassement kwam op naam van Ronny Heylen.


In het seizoen 2007-2008 werden de partijen gewonnen door 11 verschillende deelnemers, nl. 8 mannen en 3 vrouwen. De vruchtbaarste vrouw was gastspeelster Gerda Van Mierlo met 4 overwinningen. Bij de mannen was Ronny Heylen de uitblinker. Hij won alweer meer dan 50% van de wedstrijden waaraan hij deelnam.